திங்கள், மே 16, 2016

துளிப் பா !

நாடெங்கும்  மின்சார வெட்டு
நள்ளிரவில் நடமாடும்
நுளம்புகளோ நமைத் தொட்டு !

வீடெங்கும் எண்ணையிட்ட தட்டு - அதில்
விளையாட நுளம்புகளோ
விருப்பமுறும் மதி கெட்டு !

கருத்துகள் இல்லை: