புதன், மார்ச் 09, 2016

புதிர் வெண்பா


கையிருக்கும் காலில்லை கைப்பிடி யில்லாமல்
பையோ டிருப்பவனார் பைங்கிளியே - மெய்யுடையார்
மேலங்கி போலணியும் மேலாடை யாம்சட்டை 
மேலாத்த லோடுஉம் மேல் !
- அஷ்ஃபா அஷ்ரஃப் அலி -

கருத்துகள் இல்லை: