ஞாயிறு, பிப்ரவரி 12, 2017

ஹைக்கூ ....

ஊற்றெடுத்தது
உனக்கும் எனக்கும்
கசிந்தது ஊருக்குள் ...!

கருத்துகள் இல்லை: