வெள்ளி, பிப்ரவரி 03, 2017

ஹைக்கூஅக்காவின் கைவளையல்தான்
தேடிக் களைத்து விட்டேன்
அடகுக் கடையை

கருத்துகள் இல்லை: