சனி, ஜனவரி 04, 2014

நிரந்தரம் ..

நிரந்தரமற்ற உலகில்
நீதானே
எனக்கு நிரந்தரம்

நின்று பேச நேரமில்லை

கொஞ்சம் அருகில் வா
என்னை
நிரந்தரமில்லாதவன் என
உலகம் சொல்வதற்குள்

  .. அஷ்பா அஷ்ரப் அலி 
..

கருத்துகள் இல்லை: