செவ்வாய், மே 10, 2016

துளிப்பா !


ஏறி
இறங்கி விட்டேன்
எல்லா வரிகளிலும்
என்னை
எந்த வரியில் வைத்தாய்
உன் கவிதையில் !

கருத்துகள் இல்லை: