ஞாயிறு, மே 22, 2016

ஹைக்கூ

ஊற்றெடுத்தது
உனக்கும் எனக்கும்
கசிந்தது  ஊருக்குள் !

கருத்துகள் இல்லை: