வெள்ளி, செப்டம்பர் 22, 2017

குறும்பா
மடித்துவைத்த துணிமணிகள் கூட்டி
படித்துறைக்குக் குளிக்கவந்தாள் பாட்டி
எடுத்துவைத்த புடைவையின்மேல்
படுத்திருந்த புடையனதால்
துடிதுடித்துப் போனாள்மூ தாட்டி!
-    அஷ்ஃபா அஷ்ரஃப் அலி -

கருத்துகள் இல்லை: