வெள்ளி, அக்டோபர் 31, 2014

நீயும் நானும் ...


வருகுதே ஈகைத் திருநாள் !!


கனவிலும் ...


முடிவாகச் சொல் ..


என்றும் வேண்டும் ..


ஏழ்மை ..


ஞாயிறு, அக்டோபர் 05, 2014

தேர்ந்து எடு !


அராஜகம் ...


நியாயம் என்ன ?


எங்கும் கண்டேன் !


வளமெல்லாம் நமக்கு இல்லை ..