புதன், நவம்பர் 28, 2012

மரணப் படுக்கையில் .......

பாதி விழித்த படி
பார்க்காதவன் போல் கிடக்கும்
என்னைப் பார்க்க
வந்து வந்து போகிறார்கள் !

மணித் துளிகள் நகர நகர
வருபவர்கள் எல்லாம்
எப்போது என்னை
தூக்கிச் செல்வார்கள் என
கேட்டுச் செல்கிறார்கள்
கிடத்திப் பார்க்க மனமில்லாமல் !

வார்த்தைக்கு வார்த்தை
முறையோடும் பெயரோடும்
அழைத்தவர்கள் எல்லாம்
ஒரே நாளில் மாற்றி விட்டார்கள்
என் பெயரை "மையம் " என்று
இரு உலகுக்கும் நடுவில் கிடப்பதை
அறிந்து கொண்டவர்களாக !

மகிழ்ச்சியை
அள்ளி அள்ளி கொடுத்த என்னை
மகிழ்ந்தவர்கள் எல்லாம்
மறந்து விடுவார்களோ என
பயமாக இருக்கிறது
பார்த்துப் பார்த்து திரும்பிச் செல்கையில் !

சண்டை பிடிப்பது போல்
சப்தமும் கேட்கிறது
பக்கத்தில் நிற்பவர்கள்
சொல்லிக் கொள்கிறார்கள்
என் மிச்சம் மீதிகளை
அள்ளிச் செல்லவாம் !

என்னையே கண்ணாக நினைத்து
அழுதுத் தீர்க்கிறாள் மனைவி மட்டும்
துடிக்கிறது மனசு
எழுந்து ஆறுதல் சொல்ல
மரணித்துக் கிடப்பதையும் மறந்தபடி !!!

வெள்ளி, நவம்பர் 16, 2012

நட்பு ... ஜாக்கிரதை !!


தேநீர் கோப்பை !!


வறுமை !!


டாக்டர் .....

 

புதன், நவம்பர் 07, 2012

கண்ணீர் !!!


மயக்கம் !!


கவலைதான் !!


அலை !!