செவ்வாய், மார்ச் 22, 2016

குறுங் கவிதை

என்னதான் சொன்னாலும்
திரும்பிப் போவதாக இல்லை
பின்னாலேயே வருகிறது
உன் கடைசி வார்த்தை 

கருத்துகள் இல்லை: