வெள்ளி, ஜூன் 03, 2016

அழகு !

ஒரு
குழந்தையைப் போலக்
கொஞ்சியபடியே பேசுகிறாய்
நகத்தைக்
கடித்தபடியே சிரிக்கிறாய்

இமைகள் சுழற்றி
கதை சொல்கிறாய்
இல்லையென்று  இல்லை
எல்லாமே அழகுதான்

உன்
தோள்தொட்டுப்
பேசும்போது மட்டும்
சரிந்து விழாத
முந்தானையை
சரி செய்து கொள்வாயே
மிஞ்சி விடுகிறது !

கருத்துகள் இல்லை: