திங்கள், ஜனவரி 23, 2017

குறும்பா

தினந்தோறும் குடிப்பவன்தான் முத்து
சினமேறத் தினம்பிடிக்கும் பித்து
ராத்திரியில் வருபவ!னை
ராசாத்தி அவன்மனைவி

சினத்தோடு கேட்கவிழும் குத்து 

கருத்துகள் இல்லை: