வியாழன், பிப்ரவரி 16, 2017

ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா ..

கொட்டுகின்ற வெய்யிலிலே கொப்புளங்கள் ஏராளம்
சொட்டு மழையில்லாத் தொல்லையிது - வெட்டவெளிப்
பொட்டல்போ லில்லம் ; புழுக்கமாம் பாய்விரிக்க
எட்டாத்தூ ரத்தில் இவள் !

கருத்துகள் இல்லை: