செவ்வாய், ஜூலை 23, 2013

ஏழ்மை ...


தொடர்ந்து செல்ல
பாதை இல்லை ..

படர்ந்து செல்ல
கொடியும் இல்லை ..

இடர்கள் தொடர
இடமும் இல்லை ..

அடர்ந்து வளர்ந்த
துன்பம் தீர்க்க ..

உணர்ந்து உதவ
மாந்தர் இல்லை !!
*அஷ்பா அஷ்ரப் அலி*

கருத்துகள் இல்லை: