திங்கள், ஜனவரி 23, 2017

ஹைக்கூ
எத்தனை முறை விரட்டினாலும்
உட்கார்ந்து செல்லத் தீராத ஆசை
ஆறாத புண்ணில் ஈ

கருத்துகள் இல்லை: