வெள்ளி, செப்டம்பர் 22, 2017

குறும்பா;


தினந்தோறும் குடிப்பவன்தான் முத்து
சினமேறத் தினம்பிடிக்கும் பித்து
ராத்திரியில் வரஉலாவி
ராசாத்தி அவன்மனைவி

சினத்தோடு கேட்கவிழுங் குத்து !

கருத்துகள் இல்லை: