செவ்வாய், ஏப்ரல் 26, 2016

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்


        விளம் - மா - விளம் - மா - விளம் - காய்


கலையெழிற் பெண்ணின் கண்களைக்  காணக்
கற்பனை சிறகடிக்கும்
வளைக்கரந் தொட்டு  வார்த்தைகள் பேச
வாஞ்சையில் வாய்துடிக்கும்
அலையெனப் பொங்கும் ஆவலி லிதயம்
அடிக்கடி துடிதுடிக்கும்
நிலையினை அறிந்து நிம்மதி யற்று
நினைவுகள் சோர்ந்திடுமே !

கருத்துகள் இல்லை: