வெள்ளி, ஜனவரி 13, 2017

புதுக் கவிதை

ஏறி
இறங்கி விட்டேன்
எல்லா வரிகளிலும்
என்னை
எந்த வரியில் வைத்தாய்
உன் கவிதையில் …

கருத்துகள் இல்லை: