சனி, ஏப்ரல் 16, 2016

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

    காய் - காய் - காய் - காய் 
     மா - தேமா கருவறுக்கு மெண்ணமுளோர் காழ்ப்புணர்வு  கொண்டவரே
   கணிசம் மிங்கே
பெருகிவரும் பேதமையால் பேரிடியாய்த் தொடர்கிறதே
   பொல்லாங்  கிங்கே
ஒருவயிற்றுப் பிள்ளைகளும் அண்டையயல் வாழ்பவரும்
   ஒன்று பட்டால்
உருக்குலைந்த ஒற்றுமையை காத்திடலாம் ஒருவாறாய்
   உலகி லின்றே !

கருத்துகள் இல்லை: